Stal Hoogwoud is aangesloten bij "Stichting Heemz.org". Dat heeft tot gevolg dat er een procedure zal worden doorlopen om in aanmerking te komen voor het Kwaliteitskeurmerk Heemz.org. Op deze manier is o.a. gegarandeerd dat alle gezinsleden beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag; dat er door een externe organisatie periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt afgenomen en dat we jaarlijks een nieuwe Zoönose check doorlopen en het keurmerk halen. Kijk voor meer informatie over Heemz.org op http://www.heemz.org/

© 2019 Zorgboerderij Hoogwoud
Design by schefa.com