Stal Hoogwoud en onderwijs op maat

Wanneer een kind moeite heeft met regulier onderwijs vanwege gedrag of ernstige leerproblemen (bijvoorbeeld te laag IQ) gaan ze naar praktijkonderwijs. Blijkt het kind op praktijkonderwijs niet te kunnen slagen zijn er diverse mogelijkheden waarin dat kind mogelijk toch een passende plaats zou kunnen vinden. Echter al die plaatsen bestaan uit middelgrote en kleine groepen.

 

Incidenteel stroomt er een kind uit waar geen oplossing voor is. Het kind heeft vermogen om zich te ontwikkelen maar kan dit alleen in een prikkelarme, rustgevende omgeving zonder andere kinderen  om zich heen. Een individuele aanpak vanuit een praktisch oogpunt zou zo’n kind toch aan een startkwalificatie kunnen helpen.

 

Daar ligt de mogelijkheid op de zorgboerderij. De zorgverlener zou intensieve begeleiding kunnen geven aan die individu die het op een reguliere plaats niet red. Dagbesteding aangevuld met onderwijs op maat. Dit in overleg met de praktijkschool of een andere onderwijsinstelling die de deelnemer plaatst.

 

Het lukt niet in de klas

Er zijn kinderen die de cognitief het niveau hebben om regulier onderwijs op HAVO of VWO niveau te volgen, maar die door een psychische aandoening of informatieverwerkingsstoornis moeite hebben om klassikaal les te volgen. Ze hebben meer ruimte nodig en ze kunnen slecht tegen lawaai, ze krijgen een overschot aan prikkels die ze niet kunnen handelen. Deze kinderen kunnen zich vaak niet zo lang concentreren, maar doen in kortere tijd meer en presteren beter wanneer de omgeving voldoende rust en afleiding biedt. Ook voor die kinderen liggen er kansen op de zorgboerderij.

 

Een traumatische ervaring, problemen in de huiselijke situatie, gedragsproblemen en andere voorkomende redenen waarom een kind in de leeftijd van 6-18 jaar even niet op zijn plaats zit in de klas. Een kortdurende time out op de zorgboerderij waar het kind naast de praktische buitenopdrachten ook bezig is met schoolvakken en opdrachten onder individuele begeleiding. Dit kan gaan om een maand  of langer één of meerdere dagen (of dagdelen) per week. De situatie wordt aangepast op het kind. Het doel is om het kind weer terug te brengen in de school of als tussen oplossing naar een nieuwe vorm van onderwijs. Er wordt in overleg met ouders en docenten een leerplan met doelstellingen gemaakt en alles wordt geëvalueerd. Regelmatig contact met docent en evaluatie over situatie op de zorgboerderij is één van de onderdelen waar Stal Hoogwoud zich mee bezig houdt.

 

Op de zorgboerderij is de mogelijkheid en de capaciteit aanwezig om deze kinderen te begeleiden en de omgeving is voor deze kinderen heel rustgevend. Afwisseling met praktijk stimuleert en geeft rust. Opdrachten kunnen op de praktijk worden afgestemd en in de praktijk worden toegepast onder intensieve begeleiding. Hier zijn diverse scenario’s voor te bedenken, variërend van enkele dagdelen tot fulltime. Dit alles in goed overleg met de onderwijsinstelling. In alle gevallen wordt er een leerplan met doelstellingen opgesteld wat als uitgangspunt werkt. Hierbij vindt intensieve samenwerking tussen de diverse partijen plaats.

 

 

Soms zit het even tegen

Er zijn situaties waardoor een kind tijdelijk niet naar school kan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen komen door een traumatische ervaring of depressie. Wanneer een kind door een traumatische ervaring of depressie thuis komen te zitten zoekt het een uitweg. Thuis komen de muren al snel op het kind af en ze gaan op zoek naar aandacht. Veel ouders zijn niet in de gelegenheid om het kind op te vangen en het kind gaat op zoek. Dat kan buiten de deur zijn of binnen huis bijvoorbeeld door zichzelf te gaan straffen.

 

Deze kinderen zijn een potentieel slachtoffer van Loverboys of komen terecht bij de coffeeshop of de plaatselijke dealer die natuurlijk een wondermiddel heeft.

 

Wanneer deze kinderen een plek vinden op de zorgboerderij worden ze aan de hand genomen, er wordt tijd aan ze besteed en stapje voor stapje nemen we ze mee op de weg terug. Zonder verleidingen. Praktisch bezig zijn, gewoon praten of werken met paarden gecombineerd met schoolwerk.

 

Belangrijk in deze is dat ze ook de mogelijkheid hebben om zich even terug te trekken. Ze kunnen hun emoties delen met een hond, paard, varken, schaap of konijn. Wanneer er vooruitgang is kunnen we samen naar school voor gesprekken, materiaal en werk ophalen en dan steeds een stapje verder terug naar school.

 

Deze aanpak zou ook kunnen werken voor hardnekkige spijbelaars. Op de zorgboerderij worden ze aan het werk gezet en maken ze kennis met het echte leven. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan waar je zou kunnen komen als je wel een opleiding af maakt. Wat heeft het leven te bieden en waar liggen jouw kansen.  Veel spijbelaars zien het nut van school niet in. Waarom zou je ze dan geen kennis laten maken met het echte leven? Hard werken en lange dagen. Dan kun je beter op school zitten. Voor sommige leerlingen kan dit een echte eye-opener zijn. Tijdens het werk op de boerderij speelt schoolwerk een hele belangrijke rol.

 

In alle gevallen gaat het om maatwerk. Per situatie wordt er gekeken naar de problematiek en wat er nodig is om weer te komen tot regulier onderwijs.  Er wordt niet gekeken naar wat doe je allemaal fout of wat is er allemaal misgegaan, maar we kijken vooruit en hoe ga je daar komen op een goede manier. Liever in kleine stapjes vooruit dan stilstand en achteruitgang!

© 2019 Zorgboerderij Hoogwoud
Design by schefa.com