Wanneer er zorg op Stal Hoogwoud ingezet moet worden dient er contact op te worden genomen met de gemeente waar de leerling woont. Zij kunnen een indicatie voor dagbesteding groep afgeven voor een bepaalde periode. Vrijwel alle gemeenten in deze regio hebben een contract met stichting Heemz.org waarbij Stal Hoogwoud aangesloten is. Afhankelijk van de problematiek kan er aanvulling gevraagd worden voor enkele uren individuele begeleiding die ingezet worden om de leerling intensief te begeleiden of om hem/haar therapeutisch te begeleiden door het inzetten van paardencoaching. Een zeer effectieve manier om kinderen te versterken wanneer er sprake is van pestproblematiek.

 

Er dient contact opgenomen te worden met de desbetreffende leerplicht ambtenaar om toestemming te krijgen de leerling op de zorgboerderij te plaatsen.

 

School blijft zich inzetten door materiaal en toetsen aan te leveren en contact te houden met Stal Hoogwoud.

© 2019 Zorgboerderij Hoogwoud
Design by schefa.com